Työskentelin nuorena ravintola-alalla ja kiinnitin jo silloin huomiota siihen, miten tärkeä näköaisti on ihmisille. Ravintoloiden hämärä valaistus loi toisille haasteita, joiden ymmärtäminen auttoi olemaan parempi asiakaspalvelija. Kiinnostuin silmän terveydestä ja siitä, miten ihmisiä voisi auttaa näkemään paremmin. 

Pääsin opiskelemaan optikoksi ja opintojen edetessä tiesin tehneeni oikean valinnan. Oli äärimmäisen mielenkiintoista perehtyä siihen, miten ihmisen näköaisti toimii ja miten sen häiriöihin voitiin vaikuttaa. Koulu antoi hyvät eväät aloittaa optikon työt ja kehittyä ammatissa edelleen.  

Laillistettu optikko on terveydenhuollon ammattihenkilö  ja optikkopalvelut osa terveydenhuollon palvelukenttää. Viimeisimpänä on ollut mahdollista opiskella rajoitettu lääkkeenmääräämisoikeus, jota pidin erittäin tärkeänä ammattikuntani kehityksen kannalta. Näin pystymme tarjoamaan entistä monipuolisempia palveluita. 

Alan monipuolisuus on syy siihen, että optikon työ pysyy kiehtovana vuodesta toiseen. Jatkuva linssitekniikan kehitys tuo paljon uusia mahdollisuuksia, ja samalla myös haastaa  pysymään kehityksessä mukana. Eikä sovi unohtaa sitä, että yksi merkittävä osa optista-alaa, on kehysmuoti, johon on aina niin mukava uppoutua.